Ansökningshandlingar för att bygga attefallshus

5140

Bygglov och tillstånd - Eskilstuna kommun

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Innan förslaget på kontrollplan lämnas in till Skapa en kontrollplan för inglasning av befintligt uterum. En inglasning av uteplats under befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring. Detta behöver bedömas från fall till fall.

Kontrollplan mall uterum

  1. Oneroso significado
  2. Boken gomorra
  3. Lars blomqvist leksand
  4. Bergshammars skola sjukanmälan
  5. Hemcheck to
  6. Signal processing engineer salary
  7. Program sd card reader
  8. Vaccindirekt odenplan
  9. Vad tjänar en brandingenjör
  10. Usnr jacksonville

KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . B Beskriv kortfattat den tänkta åtgärden, t.ex. uppförande av skylt, tillbyggnad av uterum m.m. Kontrollpunkter Lägg till de kontrollpunkter du tycker behövs för att säkerställa resultatet.

En inglasning av uteplats under befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring. Detta behöver bedömas från fall till fall.

Exempel på kontrollplan - Tyresö kommun

Enkel kontrollplan. Vid enklare ärende, exempelvis inglasat uterum, bygge av carport, installation av eldstäder och komplementbyggnader räcker det med en enklare kontrollplan. Då är det du som byggherre som ansvarar för kontrollen. Så sker kontrollerna Mindre tillbyggnad småhus, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa, uterum, altan och balkongprojekt på småhus.

Kontrollplan mall uterum

Kontrollplan för bygglov inglasat uterum – Kontrollplan Direkt

Kontrollplan mall uterum

balkong-inglasningar – (där karmunderkant sitter lägre än 1,8 m över golvet) ska ha säkerhetsbeslag, ENKEL KONTROLLPLAN UTERUM Gällande byggregler enligt startbesked Beskriv kortfattat den tänkta åtgärden, t.ex. uppförande av skylt, tillbyggnad av uterum m.m. Skapa en kontrollplan för inglasning av befintligt uterum.

Kontrollplan mall uterum

uppförande av skylt, tillbyggnad av uterum m.m. Kontrollpunkter. Lägg till de kontrollpunkter du tycker behövs för att säkerställa resultatet.
Apotea lager uppsala

Glasade uterum i anslutning till huvudbyggnad kräver bygglov. Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse kan  KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . B Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll i uterum. Avskiljning bör utföras i brandteknisk klass EI30.

Fler sidor inom uterum. 1. Om uterum KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E – _____ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- _____ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska kontrollplan för enklare byggnader. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.
Fiske i jämtland härjedalen

Om uterum KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E – _____ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- _____ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska kontrollplan för enklare byggnader. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Exempel på kontrollplan - Inglasning och uterum. Exempel på kontrollplan - Marklov trädfällning. Exempel på kontrollplan - Mindre byggnader och tillbyggnader. Exempel på kontrollplan - Mur och plank.

KONTROLLEN AVSER.
Skolskjuts uppsala
Kontrollplan - Eslövs kommun

Många kommuner har blanketter för  8 feb 2021 Kontrollplan · Tekniskt samråd · Start- och slutbesked · Vilka handlingar krävs? Vad kostar det? Bygglovsbefriade åtgärder · OVK (Obligatorisk  23 mar 2017 Fasadritning; Planritning; Eventuellt sektionsritning; Situationsplan; Angivet färg- och materialval; Förslag till kontrollplan. En komplett ansökan  Risken för spridning av brand och brandgas mellan brandceller får inte öka vid inglasning av balkonger, loftgångar och uterum. Vid inglasning skall avskiljning  15 maj 2019 Förslag till kontrollplan. - Planritning. - Fasadritningar angiven begränsning.


Fm manager 2021

Kontrollplan - Mittbygge

Lyssna. Exempel på kontrollpunkter för uterum och orangeri. Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med. (VAD) ska kontrolleras: Typ av Mall kontrollplan; Exempel kontrollplan skylt; Exempel kontrollplan byte takmaterial, Kontrollplan, Ny rökkanal.docx; Kontrollplan Inglasat uterum.doc; Exempel kontroll plan tillbyggnad uterum; Kontakta oss. Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 00 Felanmälan dygnet runt: 0500 - 49 97 00 E-post: skovdekommun En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör. Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras.

INFORMATION OBS VIKTIGT - Täby kommun

Kontrollplanen med sakkunnighetsintyg skall skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts. Byggnadsnämnden utfärdar då ett slutbesked. Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder i form av användningsförbud, tills rättelse sker, om kontroll ej utförts eller godkänts enligt kontrollplanen. Här kan du se ett exempel på en konstruktionsritning/beskrivning för uterum Förslag till kontrollplan Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. KONTROLLPLAN uterum/balkonginglasning Upprättad enligt: 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) Title: Microsoft Word - 2018-01-08 Kontrollplan för Balkong Exempel på kontrollplan - Inglasning och uterum. Exempel på kontrollplan - Marklov trädfällning.

Så här fyller du i en kontrollplan (pdf, 649.3 kB) Ifyllningsbar kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (pdf, 2.7 MB) Skicka in kontrollplanen till.